BẠN ĐANG XEM KÊNH AN GIANG 1

[mine_video type=”iframe^iframe^iframe” vid=”https://cado24h.com/livestream/?video=https://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/ANGIANG-SD-ABR/HTV-ABR/ANGIANG-SD-720p/chunks.m3u8^https://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/ANGIANG-SD-ABR/HTV-ABR/ANGIANG-SD-720p/chunks.m3u8^https://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/ANGIANG-SD-ABR/HTV-ABR/ANGIANG-SD-720p/chunks.m3u8″ height=”400″ height_wap=”220″][/mine_video]